Els avantatges de l’HTML5

Després de desterrar al flaix, l’HTML5 s’ha convertit en el rei dels llenguatges web per la seva adabtabilitat, flexibilitat escalable i multiplataforma.

A Adex, ja des s’un principi hem apostat directament per aquesta tecnologia per al desenvolupament de solucions mòbils destinades a grans i petites empreses.

A continuació nombrem  els avantatges més destacats de l’HTML5:

 • És opernsource, i per tant independent de plugins de tercers. És a dir, no pertany a ningú.
 • Disposa d’ etiquetes que permeten classificar i ordenar en diferents nivells i estructures el contingut. A més, incorpora “metadades” afavorint el posicionament SEO i l’accessibilitat.
 • El codi és més simple el que permet fer pàgines més lleugeres que es carreguen més ràpidament afavorint la usabilitat i la indexació en cercadors.
 • Ofereix una compatibilitat més gran amb els navegadors de dispositius mòbils.
 • Inclou l’etiqueta de dibuix canvas, que ofereix més efectes visuals.
 • Ofereix suport a còdecs específics.
 • Possibilita la inserció de vídeos i àudio de forma directa.
 • Permet la geolocalització de l’usuari. Una cosa molt útil per al màrqueting mòbil.
 • Té la capacitat d’executar pàgines sense estar connectat.
 • Incorpora noves capacitats Javascript que augmenten la capacitat d’emmagatzematge. Davant de les galetes que deixaven emmagatzemar alguns kilobytes, ara es pot aconseguir l’emmagatzematge d’entre 5 i 10 meges, depenent de la plataforma. A més, es permeten múltiples Javascripts corrent en paral·lel en una mateixa pàgina.
 • Disposa de noves capacitats CSS3 com a possibilitat d’usar qualsevol font o tipografia en HTML, columnes de text, opacitat, transparència, canals alpha, contrast, saturació, brillantor, animacions de transició i transformació, vores arrodonides, gradients, ombres, etc.
 • Permet realitzar dissenys adaptables a diferents dispositius (web, tablets, mòbils …)

nov., 25, 2014

  General

0