Avantatges i desavantatges d’usar plantilles

Hi ha molta polèmica sobre els avantatges i inconvenients a l’hora d’usar Plantilles.  A Adex  ens preocupa més el resultat final i per tant combinem les opcions segons el projecte usant carpetes ja construïdes i/o usant els sistema propi.

Desavantatges en l’us de panells prefabricats:

  • Algunes limitacions en l’estructura general.
  • Limitacions o dificultats a l’hora d’introduir aplicatius no existents
  • L’usuari s’ha d’adaptar als diferents mòduls del BackOffice.

Avantatges :

  • El client pot canviar de proveïdor quan vulgui ja que el projecte i l’arquitectura la pot entendre tothom.
  • Ràpida resposta referent als terminis d’entrega.
  • Sistemes robustos provats per a milions d’usuaris.
  • Milers de tècnics evolucionant i millorant constantment el sistema
  • Possibiliten crear nous mòduls i compartir-los.
  • El client no depèn d’una empresa concreta desenvolupadora, per tant no perd mai el projecte i sempre el pot continuar algú altre.

nov., 25, 2014

  General

0